Diensten

Interim manager

Moeten werkprocessen opnieuw worden ingericht, onderlinge verhoudingen hersteld of is er tijdelijk een kapitein nodig op jullie schip in verband met een koerswijziging binnen de organisatie? Ik help jullie als interim manager met veel plezier bij jullie organisatorische en strategische vraagstukken. Ik pak uitdagingen bij de horens aan en ik zet een duidelijke stip op de horizon. Van aanwijzingen geven op operationeel niveau tot meedenken over strategische vraagstukken: ik schakel moeiteloos tussen de verschillende lagen binnen een organisatie en de daarbij behorende rollen.

Ik geloof dat voor een optimaal resultaat een goede werkrelatie met en tussen medewerkers noodzakelijk is. Ik maak dan ook graag gebruik van de kennis, bevlogenheid en jarenlange ervaring die jullie al in huis hebben. Het belang van de organisatie staat voorop, ook houd ik oog voor de medewerkers en de mensen waarvoor we het allemaal doen: de cliënten. Ik ben niet alleen de harde manager die impopulaire knopen kan doorhakken.

mijn ervaring

Manager Zorg ’s Heeren Loo Zorggroep, Regio Groot Emaus (2004-2016)
Integraal verantwoordelijk voor een aantal behandelteams (25 Fte), operationeel leidinggeven, bedrijfsvoering, ontwikkeling en beheersing van kwaliteit van zorg.

“Ik houd altijd oog voor de medewerkers en de mensen waarvoor we het allemaal doen: de cliënten.”

Projectleider

Is een kwaliteitsslag aanstaande of hebben jullie hulp nodig bij een specifiek project binnen jullie organisatie? Ik leid jullie als projectleider met plezier door alle fases van het proces. Van voorbereiding tot eindresultaat.

Ik zorg ervoor dat de juiste mensen de juiste rol krijgen toebedeeld en dat de communicatie onderling soepel verloopt. Als projectleider stel ik mij dienstbaar op en ik schroom niet om zaken ter discussie te stellen als de haalbaarheid in het geding komt.

Ik ga resultaatgericht te werk. Ik zet binnen het geheel haalbare doelstellingen uiteen om het proces behapbaar en inzichtelijk te maken. Samen met het team reflecteer ik tussentijds op die doelstellingen. Geen ellenlange overleggen, maar doel- en resultaatgericht. Met de tussentijdse resultaten motiveer ik de leden van de projectgroep. Resultaten geven energie. Belangrijk, want het moet ook leuk zijn!

mijn ervaring

Teamleider Wmo en Jeugd gemeente Doetinchem, afdeling zorgplein (2016-2018)
Verantwoordelijk voor de dagelijkse coaching en aansturing van team (35 Fte) van consulenten op het gebied van Wmo (inclusief beschermd wonen) en Jeugd.

Clusterleider De Hoenderloo groep (2018-2019)
Integraal verantwoordelijk voor een aantal behandelteams (55 Fte), samen met collega clusterleiders resultaat verantwoordelijk voor het leef-en behandelklimaat, het HR- beleid en het financieel resultaat.

Projectleider Wmo en Jeugd gemeente Oude IJsselstreek (2019 tot heden)
Als projectleider heb ik een sturende rol bij een aantal projecten in een kwaliteitsslag binnen het Sociaal Domein. De uitgangspunten in de kwaliteitsslag zijn normaliseren, voorkomen en samenwerken/innoveren. Het is een kwaliteitsslag omdat langs inhoudelijke weg, gebaseerd op visie, wordt gewerkt.

Klaar om samen aan de slag te gaan?